Jan Beniamin Wern

(1769-1856)

lekarz w Szczuczynie w XIX w.


   Urodził się około 1769 roku. Pochodził z Warmii. Lekarz i zasłużony obywatel guberni augustowskiej. „Od czasów pruskich” mieszkał w Szczuczynie. W 1837 r. został mianowany członkiem rady szczegółowej szpitala w Szczuczynie. W 1843 r. jako były lekarz miasta Szczuczyna otrzymał dodatek do pensji „z tytułu szczególnych nagród”. Zmarł w Szczuczynie 17.01.1854 roku w wieku 85 lat.
   W umieszczonym w „Kureirze Warszawskim” nerologu napisano m.in.: „jako biegły lekarz, wkrótce imię swoje rozgłosił, a doczekawszy późnej starości, bo przeszło 85 lat, jako dobry człowiek, w sercach wszystkich którzy go znali, rozrzewniające uczucia skonem swoim rozbudził.”
   Jan Wern był żonaty z Marianną Radoszkowską. Ślub zawarli w grajewskiej parafii 27 kwietnia 1808 r. Marianna zmarła 25.03.1856 w Szczuczynie. Mieli syna Józefa, oficera, uczestnika powstania listopadowego.