Adam Wiszniewski

(1811-????)

burmistrz Grajewa w XIX w.


   Urodził się w 1811 r. w Szczuczynie jako syn Stanisława obywatela m. Szczuczyna. Naukę pobierał w szkołach w Szczuczynie, potem od 1833 r. był aplikantem w Magistracie i został ławnikiem. Od 1843 roku pełnił w Szczuczynie obowiązki kasjera (do VIII 1844 r. zastępczo, a następnie na stałe). W okresie pełnienia tych obowiązków pełnił też zastępczo obowiązki burmistrza przez 8 miesięcy w 1845 r., a potem w okresie I-VIII.1850 r. oraz zastępczo obowiązki burmistrza m. Wąsosza (VI 1852 - IV 1853).
   W lipcu 1855 został mianowany na stanowisko burmistrza Grajewa, którą to funkcję przejął od Wincentego Petrulewicza w VIII 1855 r. Funkcję tę pełnił co najmniej do 1865 r.
   Miał żonę Ewę z Jezierskich oraz pięcioro dzieci: syn Wiktor ur. 1837 r., córka Michalina ur. 1840 r., s. Kazimierz ur. 1848 r., c. Leonora i Agnieszka ur. 1850.
   Był właścicielem dwóch domów odziedziczonych po rodzicach swoich i żony o łącznej wartości 450 rubli. Był wyznania rzymsko-katolickiego.