Stefania Zalc

(1904-????)

nauczycielka szkół w Szczuczynie, Niedźwiadnej i Grajewie w okresie II RP


   Ur. 17 VI 1904 r. w Szczuczynie. W 1922 r. wstąpiła do ZHP w Grodnie, w latach 1923-1926 pełniła funkcję przybocznej hufca i drużynowej na terenie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Grodnie.
   W 1927 r. otrzymała maturę i rozpoczęła pracę w Szkole Powszechnej w Niedźwiadnej, od IX 1935 r. nauczała już w Szkole Powszechnej Nr 1 w Szczuczynie. W 1938 r. przeniosła się do Grajewa do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie, gdzie pełniła funkcję opiekunki drużyny harcerskich.
   Od początku swej działalności harcerskiej uczestniczyła w licznych obozach początkowo jako zwykła uczestniczka, następnie jako ich komendantka. Była założycielką licznych drużyn harcerskich: I DH im. Elizy Orzeszkowej przy szkole w Niedźwiadnej, 1 DH im. Zofii Nałkowskiej przy Szkole Nr 1 w Szczuczynie. Od IX 1935 była komendantką Hufca Harcerek powiatu szczuczyńskiego. W 1939 r. pełniła funkcję Komendantki Pogotowia Harcerek w powiecie szczuczyńskim.
   Po wojnie została jedną z pierwszych nauczycielek SP nr 160 w Łodzi. Uczyła w niej co najmniej do 1968 r. Dalsze losy nieznane.