Henryk Witczak

(1913-1976)

tkacz fabryki Hepnera, sędzia meczów "Warmii" w okresie II RP


   Urodził się jako trzecie dziecko w rodzinie robotniczej 3 kwietnia 1913 r. w Warszawie z Nikodema i Pelagii Jaskólskich, którzy byli tkaczami. Rodzina Nikodema Witczaka pochodziła z Łodzi. W 1914 r. przybyli do Grajewa aby zatrudnić się w fabryce Hepnera. Tu urodziły się następne dzieci: Irena (1915) i Tadeusz (1919). Ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę zawodu tkacza w fabryce Hepnera w której pracowały matka i starsze siostry: Helena (1906) i Maria (1908). Nie został powołany do wojska z uwagi na to, że po śmieci ojca w 1933 r. był jedynym żywicielem rodziny. Podczas pracy w fabryce pełnił przez 7 lat funkcję sekretarza branżowego związku zawodowego.


   W 1937 r. ożenił się z Henryką Kalczycką (1920) córką Władysława Kalczyckiego (1889 rodem z Rajgrodu i grajewianki Jadwigi Orłowskiej (1898) z ul. Konopskiej, którzy w 1929 r. powrócili z USA.* Władysław Kalczycki był czynnym członkiem OSP w Grajewie i gospodarzem w remizie OSP. Z tego związku urodziło się 4 dzieci: Irmina Maria (1938); Ludmiła Elżbieta (1940); Wojciech (1941); Krystyna Jolanta (1952)
   W czasie II wojny światowej Henryk Witczak nadal pracował jako tkacz w Fabryce Taśm Gumowych tak pod sowieckim jak i niemieckim zarządem. Współpracownikami mojego ojca byli: Rudolf i Bronisław Neumanowie, Marian Styczyński, Edward Arciszewski, Józef Pieńczykowski, Zbigniew Białkowski.
Ojciec mój był zapalonym kibicem piłkarzy Warmii Grajewo a nawet pełnił funkcję sędziego liniowego o czym wspomina Eugeniusz Rudziński w Zeszycie 3 „Zapisu” Grajewskich Zeszytów Historycznych w artykule „Strzępy wspomnień o grajewskiej „Warmii”. W 1935 r. był razem z autorem i jego ojcem w Spale na Międzynarodowym Jamboree Skautów.
   Po wojnie w 1945 r. podjął pracę w Magistracie m. Grajewa jako kier. aprowizacji a w 1946 r. przeniósł się wraz z rodziną do Elku, gdzie rozpoczął pracę w „Społem” jako magazynier, kier. Sprzedaży, następnie od 1950 r. w Wojskowej Centrali Handlowej jako kierownik Bazy kantyn WCH na poligonie Szlaga (Bemowo Piskie), Kierownik Delegatury WCH w Białymstoku, Inspektor Kontroli WCH w Olsztynie. W 1953 r. powrócił do Ełku aby pracować w PZGS SCH w Ełku jako pracownik działu handlu i Prezes Zarządu. W 1956 r. uczestniczy w uruchomieniu w Ełku sklepu „FOTO-OPTYKA” i zostaje jego pierwszym kierownikiem a personelem jest jego żona, która po przejściu ojca ma rentę w 1958 r. przejmuje kierownictwo tej placówki aż do swojego przejścia na emeryturę w 1980 r.
   Nie przestał być kibicem piłkarskim oraz zapalonym wędkarzem. Jeździł na wielkie łowiska jak jez. Śniardwy, Laśmiady czy Szelment Wlk. I to nie tylko latem ale zimą na tzw. „szarpaka” spod lodu ze swoim kolegą Feliksem Bociem (przedwojennym kapralem 9 PSK) zamieszkałym w Prostkach z którym pracował w PZGS i przyjaźń ta pozostała do końca. Lubił grać w preferansa z m.in. ex-grajewianinem Kazimierzem Przybyszewskim.
   W 1962 r. rozwiódł się i mieszkał samotnie w Ełku. Żona z najmłodszą córką zamieszkała w Grajewie u swojej matki na ul. Dwornej 3. Nadal pracując w Foto-Optyce w Ełku ale również otwierając (1964r.) w Grajewie sklep tej firmy na ówczesnym pl. 1 maja.
   Ojciec w czasie dość częstych pobytów w sanatorium zdobył kwalifikacje czeladnicze w zawodzie kaletniczym i dorabiał do swojej skromnej renty wykonując torebki i galanterię skórzaną.
   Zmarł 25 lutego 1976 r. w Ełku mając 63 lata i pochowany został na grajewskim cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie.
   Henryka Witczak zmarła w wieku 91 lat 11.01.2011 r. doczekawszy 10 wnuków i 6 prawnucząt.

Dzieci Henryka Witczaka:
- Irmina-Maria Lewandowska – położna PSK w Lublinie, zm. 2010 r.
- Ludmiła-Elżbieta Morawska – fryzjerka w Ełku, zm. 2011 r.
- Wojciech Witczak – emeryt od 2005 r. Manager ZEM Ełk
- Krystyna-Jolanta Ropelewska – emerytka od 2007 r. prac. umysł. SUNG-SAN-ZEM Ełk

Rodzeństwo Henryka Witczaka:
- Helena Kozłowska (1906-1983) z mężem Bolesławem Kozłowskim (1903-1977) zam. Grajewo ul. Kolejowa 11
- Bolesław Kozłowski był przed wojną kierowcą fabrykanta Hepnera w Grajewie a po wojnie kierowcą w OSP Grajewo

Ich dzieci:
- Maria Bukowska (1928) i mąż Józef Bukowski (1922-1983) zam. Grajewo ul. Kolejowa 11; Oboje pracownicy umysł. PZGS Grajewo
- Jadwiga Arasimowicz (1933) i mąż Ryszard Arasimowicz (1934-2005) zam. Osiedle Broniewskiego; Jadwiga pracownica tzw. Rad Narodowych a mąż Ryszard ostatnio Sekretarz KM-G PZPR
- Maria Witczak (1908-1974) salowa w Szpitalu Powiatowym w Grajewie, zam. Grajewo ul. Kolejowa 20?
- Irena Borkowska (1915) zm. w Łodzi 1992 r. z mężem Pawłem Tadeuszem Borkowskim (1917-1990) synem sekretarza Magistratu; zam. w Wałbrzychu oboje prac. umysłowi Zakł. Mięsnych i PKO; ich córka: Klementyna Alicja Pawlak (1934) zm. w Łodzi w 2008 solistka Zespołu Śląsk” i Teatru Wielkiego w Łodzi, mąż Jan Pawlak (1932) tancerz
Tadeusz Witczak ( 1919) tkacz zm. 1939 r.

Powyżej opisałem zdarzenia i fakty dotyczące ojca oraz rodziny w ciągu 99 lat jakie upływają od urodzin Henryka Witczaka.

Wojciech Witczak