Henryk Modzelewski

(1923-2014)

nauczyciel grajewskich szkół, prekursor badań nad przeszłością Grajewa i okolic


   Syn Juliana i Jadwigi. Urodził się 30.09.1923 r. w Modzelach. Uczył się i pracował wspólnie z rodzicami na gospodarstwie rolnym. W maju 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Nowina”. Służył na placówce Białaszewo, dowodzonej przez Alfonsa Perzanowskiego ps. „Paw”. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz instrukcji i rozkazów. Gromadził również broń pozostałą po działaniach wojennych z 1939 r. oraz po wycofujących się w 1941 r. Rosjanach. Wykorzystał ją później do uzbrojenia członków konspiracji. W AK działał do stycznia 1945 r.
   Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej pracował w oświacie: nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bełdzie (1.04.1945-1.02.1946 r.), kierownik SP w Rudzie (1.02.1946-1.09.1949 r.), nauczyciel SP dla Pracujących w Grajewie (1.09.1949-1.09.1953 r.), nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie (01.09.1953-1.09.1955), wicedyrektor LO w Grajewie (1.09.1955-15.12.1960) i dyrektor Korespondencyjnego LO w Grajewie (15.12.1960-30.09.1983, kiedy przeszedł na emeryturę). Pracując kształcił się dalej, aż do otrzymania tytułu magistra geografii.
   Był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży oraz Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie. W 1968 r. był inicjatorem założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej. Gromadził materiały dotyczące geografii oraz przeszłości Ziemi Grajewskiej. Był Sekretarzem Komitetu Redakcyjnego „Studiów i materiałów do dziejów powiatu grajewskiego” z 1975 r. Dnia 28 listopada 1974 r. został radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży jako członek Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. Od 23 maja 1974 r. był członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie jako przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury. Został wpisany do Księgi Zasłużonych Ziemi Łomżyńskiej.
   Dnia 30 września 1983 r. przeszedł na emeryturę. W 1990 r. był współzałożycielem i redaktorem „Gazety Grajewskiej”. Pracował społecznie w różnych stowarzyszeniach. Był m. in. Honorowym Prezesem Związku Inwalidów Wojennych Oddział w Grajewie. W 2001 r. uzyskał awans na stopień podporucznika. Został odznaczony wieloma odznaczeniami, medalami i odznakami.
   Zmarł 15.01.2014 r. w Grajewie.

Pamiątki związane z jego działalnością, zgromadzone przez niego materiały badawcze oraz opracowania zostały przekazane przez rodzinę do zbiorów Archiwum Grajewskiej Izby Historycznej.