Jadwiga Kleszczewska

(1918-2004)

obsolwentka grajewskiego Gimnazjum, członek AK, nauczycielka


   Urodziła się w 1918 roku w Rosji. Po zakończeniu I Wojny Światowej rodzina Kleszczewskich wróciła do Łazarzy, z których pochodziła. Mała Jadwiga była zdolną uczennicą oraz aktywną harcerką, którą została we IX 1929 r. W I Drużynie Harcerek im. M. Konopnickiej pełniła funkcje: zastępowej (IX 1931 - IX 1933), przybocznej (IX 1933 - VI 1934) i drużynowej (1 VI 1934 - 1 VI 1936). Uczestniczyła w licznych obozach, kursach i zlotach.
   Po ukończeniu grajewskiego gimnazjum w 1937 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Wilnie. Nauki nie ukończyła ze względu na wybuch wojny. Wróciła do Grajewa i pracowała jako nauczycielka. Tu wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, a od 1942 była członkiem AK. Przyjęła pseudonim „Sosna”. Stworzyła Placówkę Bełda Wojskowej Służby Kobiet i została jej komendantem.
   Podczas okupacji działała w konspiracji od 1941 r. ps. „Sosna”. Była organizatorem i zastępczynią komendanta Wojskowej Służby Kobiet placówki Bełda.
   Po zakończeniu II Wojny Światowej wróciła do zawodu nauczyciela. Najpierw w Gimnajzum w Grajeiwe, a następnie I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Jej wychowankowie wspominają ją jako wybitnego pedagoga, pełnego życzliwości, zacięcie wpajającego wartości patriotyczne.
   Wyszła za mąż (zmieniła nazwisko na Borawska) i została matką pięciorga dzieci.
   Zmarła 12.03.2004 r.