Aleksander Gąsiewski

(1917-2005)

żołnierz 9 psk i członek AK, działacz KBŻ 9 PSK i 9 PSK AK


   Urodził się 11 kwietnia 1917 r. w Wólce Piotrowskiej w rodzinie rolniczej, jako syn Aleksandra i Władysławy z domu Arciszewska. W 1929 r. ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Bełdzie. W 1933 r. rozpoczął naukę zawodu ślusarskiego u Stanisława Mikołajewskiego w Grajewie. Następnie do 1938 r. pracował w grajewskiej mleczarni. W 1938 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 9 pułku strzelców konnych w Grajewie.
   W 1939 r. bierze udział wraz z pułkiem w kampanii wrześniowej, aż do ostatniej bitwy pułku pod Kockiem. Uniknął niewoli niemieckiej i powrócił do domu. W 1943 r. wstąpił do AK, przyjął ps. "Szary". W lipcu 1944 r. został powołany na zgrupowanie 9 psk AK i wcielony do 4 szwadronu jako rkm-ista. Po ostatniej bitwie pułku z Niemcami 8 września 1944 r. przebił się przez linię frontu na sowiecką stronę. Wcielony został do LWP do 6 batalionu zapasowego w Dojlidach. Po ciężkiej operacji zwolniony z wojska.
   Po zakończeniu wojny w okresie VIII 1945 - IV 1946 był aresztowany za przynależność do AK. Po zwolnieniu aż do przejścia na emeryturę pracował w kolejnictwie. W 1989 r. został członkiem Światowego związku Żołnierzy AK, a od 1992 r. członkiem Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, w którym aż do śmierci chodził w poczcie sztandarowym.
   Zmarł 7 maja 2005 r. Został pochowany na cmentarzu w Ełku.

Za swą działalność został odznaczony: Medalem za Wojnę 1939 roku, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość..