Józef Zyskowski

(1913-2002)

żołnierz 9 psk, pracownik Zarządu Drogowego


   Ur. 7 sierpnia 1913 r. w Massachusetts w USA jako syn Józefa i Franciszki zd. Randzio. Wraz z rodzicami w 1914 r. przyjechał do Grajewa. Tu ukończył 4 oddziały Szkoły Powszechnej. Po ukończeniu 18 roku życia rozpoczął wraz z ojcem pracę w Zarządzie Drogowym.
   W latach 1936-1938 odbywał zasadniczą służbę wojskową w szeregach 9 pułku strzelców konnych. W trakcie służby ukończył pułkową Szkołę Podoficerską i został awansowany do stopnia kaprala. W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w szeregach Straży Granicznej. Po jej zakończeniu wrócił w rodzinne strony, ożenił się i nadal pracował w Zarządzie Drogowym, jako pomocnik dróżnika.
   Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej, z której odszedł po 3 miesiącach. Ponownie wrócił do pracy w Zarządzie Drogowym, jako operator sprzętu ciężkiego, aż do przejścia na emeryturę w 1977 r.
   Od początku powstania Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w 1992 r. pełnił w nim obowiązki sekretarza i skarbnika. W XI 2000 r. został awansowany na stopień ppor. rez. Zmarł 1 kwietnia 2002 r.