Franciszek Puchalski

(1898-1956)

nauczyciel SP nr 2 w Grajewie, komendant obwodu AK Grajewo


   Ur. się w 1898 r. Był członkiem POW i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym był nauczycielem. Uczył m.in. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie (1938 r.). Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu porucznika, jako obrońca Grodna. Po zakończeniu walk udał się na terytorium Generalnego Gubernatorstwa.
   W VIII 1941 r. powrócił na terytorium powiatu szczuczyńskiego. Zaangażował się w działalność konspiracyjną na terenie gminy Bełda. Pełnił m.in. funkcję komendanta rejonu Grajewo. Od I 1942 do III 1944 r. pełnił funkcję komendanta obwodu AK – Grajewo. 8 III 1944 r. został aresztowany i wywieziony do obozu na terenie Niemiec.
   Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi i awansowany do stopnia kapitana.
Po wojnie nadal pracował w szkolnictwie. Za swą działalność konspiracyjną został w 1950 aresztowany przez UB i torturowany w więzieniu w Łomży.
   Zmarł we Wrocławiu w 1956 r.