Ignacy Jezierski

(1815-1894)

kierownik progimnazjum w Szczuczynie w latach 1877-1880


Urodził się w 1815 r. we wsi Kozłówka (pow. Lubartów). Po ukończeniu szkoły w Lublinie kontynuował naukę na wydziale nauk historyczno-filologicznych Uniwersytetu w Moskwie, który ukończył w 1840 r. Został mianowany nauczycielem historii i geografii w szkole obwodowej warszawskiej. Po roku został przeniesiony do szkoły powiatowej w Pińczowie. W 1845 r. mianowany nauczycielem wyższej szkoły realnej w Kielcach, na którym to stanowisku pozostawał do 1863 r. Następnie otrzymał nominację na redaktora w szkole pedagogicznej w Łęczycy, zaś po roku w 1864 posadę inspektora gimnazjum męskiego i żeńskiego w Płocku. Po reorganizacji systemu oświaty w Królestwie Polskim w 1864 r. przyjął posadę starszego nauczyciela w szkole niedzielno-handlowej w Płocku. Rok później podał się do dymisji. Po dwuletniej przerwie „wezwany został przez obywateli gub. Łomżyńskiej na kierownika 4-klasowego progimnazyum w Szczuczynie, gdzie pozostawał lat trzy, t. j. dopóki nadwątlone pracą zdrowie pozwoliło mu na to”. W 1880 r. powrócił do Płocka, gdzie zmarł w 1894 r.