Wiktor Konopko

(1912-1944)

dowódca konspiracyjnego 9 psk AK


   Urodził się 20 X 1912 r. w Szczuczynie. Ojciec jego poległ biorąc udział w wojnie z bolszewikami 1920 r. W związku z tym jego syn otrzymał prawo do bezpłatnej nauki w Korpusie Kadetów w Rawiczu. Wiktor Konopko skorzystał z tej możliwości i w 1929 roku skończył Korpus Kadetów w Rawiczu, wybierając zawodową służbę wojskową.
   W 1933 r. trafił w szeregi 9 pułku strzelców konnych, w którym ukończył pułkową szkołę podoficerską. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pzoostałw pułku jako podoficer zawodowy. We IX 1937 r. w stopniu kpr. został skierowany do Szkoły Podchorążych w Bydgoszczy. Wraz z 9 psk wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. przechodząc cały szlak bojowy aż do Kocka. Po bitwie pod Kockiem został awansowany do stopnia ppor. Uniknął niewoli niemieckiej i powrócił w rodzinne strony, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną.
   Wiosną 1943 r. został skierowany przez „Mścisława” na stanowisko II zastępcy Komendanta Obwodu. W marcu 1944 r. objął stanowisko Komendanta Obwodu Grajewskiego. W ramach Akcji „Burza” przeprowadził koncentrację 9 psk AK na Osowych Grzędach koło Rajgrodu i poprowadził pułk do ostatniej bitwy z Niemcami 8/9 września 1944 r., w której poległ.