Tadeusz Żłobikowski

(1840-1909)

lekarz


   Urodzony 28.05.1840 roku w Przechodach koło Osowca. Syn Tadeusza i Antoniny z Andrzejewskich. Nauki początkowe pobierał w domu, a następnie w latach 1851-58 uczęszczał do gimnazjum w Suwałkach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 1859 roku wstąpił do Akademii Medyko - Chirurgicznej w Warszawie, następnie przeszedł do Szkoły Głównej Warszawskiej. Studia ukończył w 1864 roku. Pracował bezpłatnie w Katedrze i Zakładzie Anatomii Ogólnej profesora L. Hirschfelda, m.in. w latach 1867-68 był tam pomocnikiem prosektora. Wykazał się dużą biegłością w wykonywaniu preparatów anatomicznych. W 1869 roku został mianowany asystentem Kliniki szpitalnej Chorób Umysłowych i Nerwowych profesora R. Pląskowskiego.
   Około 1875 roku otrzymał stanowisko samodzielnego asystenta w oddziale kobiet obłąkanych Szpitala Dzieciątka Jezus, które sprawował do 1891 roku. W tym samym roku został starszym ordynatorem /jako jedyny Polak/ w nowo otwartym Szpitalu Psychiatrycznym w Tworach, gdzie pracował przez 19 lat. Zmarł 19.11.1909 roku i został pochowany w Żbikowie, obok rok wcześniej zmarłej żony. Tadeusz Żłobikowski prowadził w Warszawie dość rozległą praktykę. Oprócz pracy w szpitalu, zatrudniony był również w Towarzystwa Dobroczynności.
   Ogłosił kilka prac naukowych m.in. Nowe poszukiwania nad nerwem zębowo-językowym /1870/, Badania nad błoną dziewiczą /1872/ i szereg artykułów z zakresu psychiatrii. Był członkiem Sekcji Psychiatrycznej przy Towarzystwie Lekarskim. W testamencie zapisał 20.000 rb. na fundusz opłat za wpisowe szkolne dla dzieci i sierot po lekarzach. Do Muzeum Narodowego przekazał płótna F. Wastkowskiego, E. Romera, F. Ruśkiewicza, a także rękopis T. Kościuszki, ks. Józefa Poniatowskiego, oraz mundur swego ojca z 1831.
   Jako ciekawostkę warto podać, że z akt narodzin znajdujących w Arch. Par. w Białaszewie wynika, że Tadeusz Żłobikowski miał brata bliźniaka - Antoniego. Dokument spisano dopiero 22.06 w obecności świadków: podleśnego Franciszka Kulwicza lat 30 i Romualda Gutowskiego lat 22, pisarza w urzędzie leśnym. Według sugestii Pawła Zdziennickiego- potomka Żłobikowskich, Tadeusz Żłobikowski – senior prawdopodobnie walczył w partyzanckim oddziale majora Puszeta. Po rozbiciu oddziału osiadł w leśniczówce w Przechodach, gdzie poznał swoją przyszłą żonę - Antoninę, córkę miejscowego podleśnego.


Źródła:
- Piotr Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. III.
- Archiwum Parafialne w Białaszewie, Akta narodzin 1839-42, akt nr 24: Narodziny Tadeusza i Antoniego Żłobikowskich.
- Informacje od Pawła Zdziennickiego z Warszawy.