Czesław Szleszyński

(1913-????)

księgowy PZGS w latach 1948-1978


   Urodzony 22 sierpnia 1913 w Chojnówku. Pracę zawodową podjął z dniem 1 września 1945 roku na stanowisku buchaltera w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Jedność” w Grajewie. Po reorganizacji spółdzielczości i utworzeniu Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska pracował w nim jako główny księgowy do 30 października 1978 roku tj. do chwili przejścia na emeryturę.

   Był członkiem Rady Nadzorczej WZSR w Białymstoku, a następnie członkiem Komisji Historycznej przy WZSR w Łomży.
   Od 1947 roku był członkiem SL a od 1949 roku ZSL. Przez kilku kadencji piastował mandat radnego Powiatowej Rady Narodowej, a następnie Rady Narodowej Miasta i Gminy w Grajewie. Pełnił jednocześnie funkcję członka Komitetu Kontroli Społecznej Miasta i Gminy. Był ławnikiem Sądu Rejonowego w Grajewie.

Za pracę społeczną i zawodową odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznaką „Za Zasługi Dla Województwa Łomżyńskiego”, Srebrną Odznaką „Przodowników Pracy”, Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, Złotą Honorową Odznaką TPPR