Adam Bargielski

1903-1942

ksiądz, wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Wasoszu

Urodził się 7 stycznia 1903 r. w Kalinowie koło Łomży. Był synem Franciszka i Franciszki z domu Jankowska. Po ukończeniu szkoły powszechnej do 1924 r. uczył się w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w Ostrowi Mazowieckiej. Po sześciu miesiącach zrezygnował ze służby wojskowej.

5 stycznia 1925 r. rozpoczął naukę na Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W lutym 1929 r. od biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego otrzymał święcenia prezbiteratu. Adam Bargielski najpierw pełnił posługę w parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu u boku księdza Narcyza Putza. Potem studiował prawo w Strasburgu, ale nauki nie ukończył. Był wikariuszem w parafiach: św. Wojciecha w Puchałach, św. Aleksandra w Suwałkach, Matki Bożej Różańcowej w Łabnie, św. Ducha w Kadzidle, Najświętszego Serca Jezusowego w Bronowie i Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu. W 1936 r. biskup Łukomski odmówił mu wstąpienia do marianów i pełnienia posługi w USA. Od 1939 r. był wikariuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Zgłosił się na gestapo, by zostać aresztowanym zamiast księdza Klemensa Sawickiego, aresztowanego 9 kwietnia 1940 r. w Myszyńcu. Księdza Adama Bargielskiego wysłano do przejściowego obozu koncentracyjnego w Działdowie, a 19 kwietnia 1940 r. trafił do Dachau. W maju 1940 r. wywieziono go do obozu Mauthausen-Gusen, a po połowie roku ponownie trafił do Dachau. Był poniżany i zmuszany do wyczerpującej pracy. Nie mógł tam odprawiać mszy, ale współwięźniowie postarali się o hostie i komunikaty. Dnia 8 września 1942 r. zabił go strażnik. Jego ciało spalono w krematorium, a prochy rozrzucono po okolicy.

Papież Jan Paweł II beatyfikował go w Warszawie 13 czerwca 1999 r. jako jednego ze 108 męczenników II wojny światowej.