Franciszek Wysocki

(1891-????)

Inspektor samorządu gminnego w starostwie szczuczyńskim (1919–1939)

   Urodził się 27 XI 1891 r. w Ślesinie, pow. koniński, jako s. Franciszka i Łucji z d. Uniejewskiej. W 1912 r. ukończył gimnazjum w Petersburgu, a w 1918 r. wyższy kurs ad­ministracyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Służbę w administracji publicznej rozpoczął jako urzęd­nik w starostwie konińskim (1919 r.), a następnie był inspektorem samorządu gminnego w starostwie szczuczyńskim (1919–1939). W 1928 r. przewodził komitetowi powiatowemu, który organizował kolonie dla dzieci z Niemiec i Górnego Śląska.

   Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w cukierni w Ślesinie. Dnia 16 VII 1945 r. decyzją Peł­nomocnika Rządu RP otrzymał nominację na starostę powiatu piskiego. Aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 30 lub 31 X 1945 r. Decyzją Pełnomocnika Rządu RP z 17 XII 1945 r. zawieszony w czynnościach służbowych. 15 V 1946 r. złożył pisemną prośbę do wojewody olsztyńskiego „o niezwłoczne zwolnienie ze służby państwowej”. Brak dokumentów wskazujących na jego zwolnienie z więzienia.