Jan Mysłowski

(ok. 1806-1881)

lekarz

   Urodził się ok. 1806 r. w gubernii wołyńskiej jako syn Franciszka i Katarzyny z Zienowiczów. Po ukończeniu liceum krzemienieckiego w 1828 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim. W 1840 r. był lekarzem wojskowym przy lazarecie w Suwałkach, od 1850 r. jego ordynatorem. Od ok. 1860 r. w stopniu pułkownika. W 1860 r. został członkiem honorowym przy Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej. Żona Aleksandra z Rutkowskich. Zmarł 7 sierpnia 1881 r. w Grajewie.