aleksiejew zofia1Zofia Aleksiejew

(1912-2002)

nauczycielka grajewskiego gimnazjum w okresie PRL

   Urodziła się 1.11.1912 roku w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej razem z mężem prowadziła tajne nauczanie w Przechodach (gmina Ruda) oraz organizowała tajne nauczanie w Grajewie po aresztowaniu Antoniego Petrajtysa i Józefa Kiełczewskiego. Po zakończeniu okupacji niemieckiej w Grajewie w lutym 1945 została w lutym 1945 r. nauczycielką w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Nauczała historii i propedeutyki filozofii.

   Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1949 roku działała w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pomagającej nauczycielom z powiatu grajewskiego. 23 sierpnia 1951 roku została wybrana przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (MOZ) i Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ) w grajewskim Liceum Ogólnokształcącym. W roku 1953 została członkiem nowo powołanej Komisji Szkolno–Pedagogicznej, działającej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Grajewie. Kierowała w niej sekcją historii. Działając we wspomnianej komisji prowadziła również następujące działania: badanie pracy wychowawcy klasy i sprawdzanie wyników nauczania, wymiana doświadczeń z nauczycielami innych szkół (m.in. przy sporządzaniu pomocy naukowych), organizowanie konferencji sierpniowych i zjazdów rejonowych, a następnie realizacja ich wniosków.
   Zmarła w 2002 roku.