baraniecka zofiaZofia Baraniecka

(1894-????)

działaczka POW, nauczycielka grajewskiego gimnazjum w okresie II RP

   Urodziła się 12 V 1894 r. w Warszawie jako córka Teofila Romana Kołomańskiego i Marii zd. Her-manowicz. Tam też ukończyła 6 klas pensji i kursy nauczycielskie. W latach 1915/16 była komendantką Junactwa w Warszawie. W roku 1916 została wysłana jako nauczycielka ludowa do Grajewa w celu organizowania m.in. harcerstwa. W 1917 r. wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej i została mianowana komendantem lokalnym służby łączności w Grajewie. We wniosku o nadanie Krzyża Niepodległości scharakteryzowano ją następująco: „energiczna i dzielna peowiaczka i inicjatorka wielu posunięć”. W listopadzie 1918 r. wzięła aktywny udział w rozbrajaniu Niemców.

   W okresie II RP (prawdopodobnie od 1922 r.) była nauczycielką prac ręcznych w grajewskim gimnazjum. Następnie od początku lat 30-stych uczyła w Szczuczynie i Rajgrodzie. Angażowała się również w działalność społeczną – pełniła obowiązki skarbnika Koła POW w pow. Szczuczyńskim.
   Mąż był policjantem w stopniu starszego przodownika – w 1930 r. pełnił funkcję komendanta posterunku w Szczuczynie, a w 1937 r. komendanta posterunku PP w Boguszach. Prawdopodobnie mieli dwoje dzieci: córkę Barbarę - przedwojenną harcerkę w Grajewie, syna Kazimierz - przedwojenny ahrcerz w Grajewie, następnie członek konspiracji AK-owskiej, aresztowany przez Niemców i więziony w Alejach Szucha, tam też prawdopodobnie zamordowany w 1943 r.

Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal 900-lecia Polski, Krzyż POW, Krzyż Rozbrojeniowy.