Apolinary Czepelewski

(1909-1988)

absolwent grajewskiego gimnazjum, polski architekt i rzeźbiarz

   Urodziła się 26 lipca 1909 r. w Grajewie jako syn Józefa Czepelewskiego i Łucji z Lenkowskich. Był uczniem i najprawdopodbniej absolwentem grajewskiego gimnazjum.Według zachowanych wspomnień: "Codziennie przed lekcjami młodzież zbierała się w sali gimnastycznej, aby wspólnie odmówić modlitwę, której tekst spisany i oprawiony w ramki przez Apolinarego Czapelewskiego w 1927 r., wisiał na ścianie sali."

   Następnie studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych w Modlinie, w 1939 wziął udział w wojnie obronnej Polski.
   Po zakończeniu II wojny światowej pracował w Biurze Odbudowy Stolicy. W katedrze Projektowania Budynków Miejskich na Politechnice Warszawskiej był asystentem (później adiunktem) u profesora S. Brukalskiego. Po wyjeździe z Warszawy pracował we wrocławskiej PWSSP, od 1953 na stanowisku zastępcy profesora, a od 1958 - jako docent. W 1971 został kierownikiem Pracowni Form Ceramicznych w Architekturze w Katedrze Ceramiki Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła, później (w 1973) przeszedł na emeryturę. Zmarł w marcu 1988 r. w Warszawie.
   Realizował projekty architektoniczne i wnętrzarskie, m.in. na Międzynarodowych Targach Gdańskich, Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu i Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wychowankami A. Czepelewskiego byli m.in. Jacek Dworski, Alojzy Gryt, Zbigniew Makarewicz, Łucja Skomorowska, Tadeusz Teller.

Wykorzystane źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apolinary_Czepelewski
http://www.pamiecmiasta.pl/pokaz_arch.php?id=4769&preview=1