brzosko stanislawStanisław Brzósko

(1927-1947)

funkcjonariusz PUBP w Grajewie

   Urodzony 22 lutego 1927 r. we wsi Słojniki jako syn Józefa i Stefanii. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Od 11 X 1945 wartownik PUBP w Grajewie, choć ślubowanie jako pracownik PUBP złożył dopiero 1 stycznia 1946 r. Już w kwietniu 1946 r. został słuchaczem kursu specjalistycznego WUBP w Białymstoku. Został zamordowany przez podziemie antykomunistyczne 13 VII 1946 r., gdy przebywał na urlopie we wsi Słojniki.