oldakowskiStanisław Ołdakowski

(1912-1982)

absolwent grajewskiego Gimnazjum, wykładowca Seminarium Duchownego w Łomży

  Ur. 7 VII 1912 r. w Tacoma w USA, jako syn Władysława i Anny z d. Dardzińska. W 1921 r. powrócił wraz z rodzicami do Polski na teren parafii Wąsosz. W 1931 r. zdał maturę w grajewskim Gimnazjum. Wstąpił do seminarium duchownego w Łomży, w którym 6 VI 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie VII-IX 1936 był wikariuszem w Dobrzyjałowie, a następnie w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas wojny przebywał w Raszynie.

   W 1947 r. uzyskał stopień magistra, zaś w 1953 stopień doktora teologii. W latach 1947-1951 był prefektem w Ostrołęce, następnie w latach 1953-1957 wikariuszem w Sokołach. Od 1957 r. pracował w kurii diecezjalnej, równocześnie (w klatach 1951-1985) pracował w Seminarium Duchownym w Łomży wykładając: patrologię, teologię fundamentalną, katechetykę, teologię dogmatyczną, filozofię religii i propeudykę teologii. W 1967 r. otrzymał godność kanonika honorowego kapituły katedralnej łomżyńskiej.
   Zmarł 2 VIII 1982. Pochowany na cmentarzu w Wąsoszu.

Biogram opracowany na podstawie publikacji: "Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000)".