wyszynski stanislaw 1Stanisław Wyszyński

(1908-1944)

administrator grajewskiej parafii w okresie II w. św., kapelan AK

  Ur. 29 X 1908 r. w Warelach Nowych parafia Wyszonki Kościelne, jako syn Klemensa i Pauliny z Olszewskich. W 1930 r. zdał maturę gimnazjum św. Kazimierza w Sejnach. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Łomży. Na kapłana został wyświęcony w Łomży 15 V 1935 r. Był wikariuszem w Śniadowie (od VII 1935 r.), Czyżewie (od VII 1937 r.), Kuleszach Kościelnych (od XII 1937 r.), Kuczynie (od XII 1938 r.) i Rajgrodzie (od VII 1939 r.).


   25 VIII 1939 r. został wyznaczony na administratora grajewskiej parafii. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, był kapelanem AK przyjął ps. „Paweł”. Aresztowany przez gestapo w wyniku prowokacji 2 X 1944 r., stanął przed sądem wojskowym oskarżony o ukrywanie dezerterów z armii niemieckiej, został skazany na karę śmierci. Ks. Wyszyński został rozstrzelany 23 X 1944 r. w miejscu masowych straceń koło Starych Prostek. Ciało bose, bez sutanny z rękoma związanymi drutem telefonicznym ekshumowano 16 VII 1945 r. i pochowano w Grajewie.
   Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych.