gize jerzyJerzy Giże

(1923-2005)

członek AK, uczestnik bitwy 9 psk AK na Grzędach

  Ur. 23 marca 1923 r. w Bełdzie w rodzinie nauczycielskiej Czesława i Genowefy z Karwowskich. Od 1927 mieszkał w Ławsku, do którego został przeniesiony służbowo jego ojciec. Do wybuchu wojny w 1939 r. ukończył 3 klasy gimnazjum.
   W kwietniu 1942 r. wstąpił do AK przyjmując ps. „Żbik”. Pracował wówczas w kuźni przy majątku ziemskim Ławsk. W 1943 r. ukończył konspiracyjna szkołę podoficerską jako rkm-ista.

Podczas Akcji „Burza” w 1944 r. został zmobilizowany do 1 szwadronu 9 psk AK. Brał udział w bitwach i potyczkach z Niemcami oraz w ostatniej bitwie pułku w dniu 8 września 1944 r. Po bitwie przebił się z częścią oddziału przez pierścień niemieckiego okrążenia i powrócił do domu. Po „wyzwoleniu” kontynuował działalność niepodległościową w organizacji WiN m.in. brał udział w akcji opanowania Grajewa w nocy 8/9 V 1945 r.
We wrześniu 1946 r. wyjechał na studia do Wrocławia. W 1947 r. ujawnił się. Po ukończeniu studiów pracował w fabryce lamp radiowych, a następnie w Instytucie Naukowym w Warszawie.
   Był członkiem Związku Kombatantów RP i Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK. Był żonaty, miał 2 synów i córkę.
   Zmarł 19 maja 2005 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Odznaką Akcji „Burza”