Nowicki FeliksFeliks Nowicki

(1840-1920)

architekt, projektant grajewskiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej

  Ur. w 1840 r. w Piotrkowie, jako syn Cypriana. W rodzinnym mieście ukończył szkołę średnią, a następnie studiował architekturę w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia ukończył w 1864 r. Służbę państwową jako architekt rozpoczął w 1866 r. Od 1875 do 1895 r. był zastępcą gubernialnego inżyniera architekta w Łomży. Wiele z budowli wg jego projektu zachowało się do dnia dzisiejszego, uzyskując rangę obiektów zabytkowych. Oprócz projektowania zajmował się często również realizacją i nadzorem budowlanym nad wznoszonymi obiektami swojego autorstwa. Wśród zrealizowanych na ziemi łomżyńskiej jego projektów można wymienić m.in.: liczne kamienice reprezentacyjne w Łomży, kompleks koszarowy w Łomży, więzienie gubernialne w Łomży, gimnazjum męskie i gimnazjum żeńskie w Łomży, kaplica cmentarna na byłym cmentarzu wojskowym w Łomży, kościoły w Grajewie (1879-1882), Goworowie, Piątnicy. Odnośnie grajewskiej świątyni ówczesny proboszcz pisał: „Plan jej, w stylu romańskim, sporządził p. Nowicki, zdolny technik, ówczesny budowniczy gubernialny w Łomży.”

   Oprócz intensywnej działalności architektonicznej zajmował się także działalnością społeczną. Był współtwórcą i członkiem pierwszego Zarządu Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży. Działał też w Towarzystwie Dobroczynności.
   W 1894 r. powrócił do rodzinnego Piotrkowa, gdzie objął stanowisko architekta gubernialnego. Tu również pozostawił po sobie liczne obiekty.
  Zmarł 31 V 1920 r. w rodzinnym Piotrkowie.

Odznaczony był m.in. orderami św. Anny i św. Stanisława III klasy.

fotografia ze strony: http://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?/11332/category/54