Eugeniusz Kostrzewski

(1866-????)

weterynarz w Grajewie w latach 1903-1914, prezes grajewskiej OSP w latach 1906-1910

   Urodzony w 1866 roku, absolwent gimnazjum w Łowiczu. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1891 na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1897 roku był nadetatowym lekarzem weterynarii w guberni łomżyńskiej, latem 1902 r. mianowany lekarzem powiatowym w Szczuczynie. Już jesienią 1902 r. zgodnie ze swoją prośbą przeniesiony został do pow. mazowieckiego, by po roku zostać weterynarzom traktowym na stacji kolejowej Grajewo (zastąpił dr Sokołowskiego), którą to funkcję pełnił do I wojny światowej.
   Podczas pracy w Grajewie angażował się w działalność społeczną: w latach 1906-1910 był prezesem grajewskiej OSP, w VII 1909 r. był sygnatariuszem prośby do Gubernatora o założenie biblioteki-czytelni im. ks. Lendo w Grajewie.

   W latach 1919-1920 pełnił funkcję starszego powiatowego lekarza weterynarii w Łomży. W 1920 był mianowany pomocnikiem inspektora wet. pow. lubelskiego. W 1922 został przeniesiony z Nowogródka na stanowisko lustratora wet. województwa warszawskiego. W 1924 przeniesiony został na stanowisko starszego referenta w Departamencie Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa. W 1931 był emerytem w Równem, woj. wołyńskie. Dalsze losy nie znane