Ryszard Sawko

(1922-1985)

absolwent grajewskiego Gimnazjum, uczestnik Powstania Warszawskiego, poseł na Sejm

Urodził się 3 kwietnia 1922 r. w Grajewie jako syn Michała i Florentyny z Lewandowskich. Ojciec był policjantem w Grajewie. Był uczniem grajewskiego gimnazjum oraz członkiem I Drużyny Harcerskiej im. J.H. Dąbrowskiego. Brał m.in. udział w obozie w Kudryńcach w 1937 r. Po wybuchu II wojny światowej osiadł z rodziną w Warszawie. Działał w strukturach konspiracyjnych Armii Krajowej, gdzie przyjął ps. "Halusin". Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Walczył w stopniu starszego strzelca w 7 kompanii motorowej "Iskra" Batalionu "Kiliński" w dzielnicy Śródzmieście Północ. Po upadku powstania dostał się do niewoli niemieckiej (nr jeniecki 103827), którą spędziłw  obozie w Lamsdorf.

Po wojnie ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Pracował m.in. jako zastępca dyrektora działu w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Był również działaczem politycznym. Został członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Z ramienia tej partii trzykrotnie był radnym Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy. W latach 1983-1985 był posłem wybranym z okręgu Praga-Północ. Zasiadał w Komisjach Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Prac i Spraw Socjalnych oraz Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Na emeryturze był m.in. wiceprzewodniczącym zarządu stołecznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zmarł 18 listopada 1985 r. w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu na Bródnie.
Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komentarze   

0 #1 Artur 2017-09-22 20:24
Mój dziadek fajnie że ktoś pamięta
Cytować