trotha thiloThilo Ernst Adolf von Trotha

(1882-1969)

Naczelnik powiatu szczuczyńskiego w okresie X 1917 - XI 1918 r.

   Urodził się 27 VII 1882 r. w Collenbey. Studiował prawo, ekonomię i historię w Heidelbergu i Halle (Saale). W 1905 r. pracował w Sądach Rejonowych Werda / Havel i Poczdamie. W kolejnym roku zajmował stanowisko referendarza w Poczdamie, Brandenburgu i Merseburgu. Od 1906 do 1907 służył jako jednoroczny ochotnik w 3. Regimencie Ułanów, a w 1909 r. awansował na oficera rezerwy. W 1912 r. zdał egzamin państwowy, po którym kształcił się w naukach rolniczych na terenie Saksonii. Następnie był wolontariuszem w Banku Krause w Berlinie.

   W 1914 r. zawarł w Wächtersbach związek małżeński z Idą Księżną Ysenburg i Büdingen (ur. 1885 zm. 1964). Z małżeństwa tego urodziło się sześcioro dzieci.
   Podczas pierwszej wojny światowej w latach 1914-1915 wziął udział w walkach na froncie zachodnim i wschodnim w szeregach Rezerwowego Regimentu Ułanów. Od 1915 do X 1917 pracował jako doradca szefa administracji cywilnej na terytorium okupowanej Polski. Od X 1917 r.
z ramienia administracji niemieckiej zajmował stanowisko szefa/naczelnika (kreischef) powiatu szczuczyńskiego. W XI 1918 r. został mianowany szefem Urzędu Rejonowego w Warszawie.
   W 1921 roku wycofał się ze służby rządowej i zajął prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa w Schkopau. Był członkiem powstałej po I wojnie światowej organizacji „Stahlhelm”. W laatch 1932-1933 jako przedstawiciel okręgu 11 (Merseburg) reprezentował Niemiecką Narodową Partię Ludową w niemieckim Reichstagu. W 1933 roku po dojściu nazistów do władzy został usunięty ze wszystkich urzędów i stanowisk honorowych. W 1939 roku zmuszony do sprzedaż dużej części dóbr ziemskich na rzecz zakładu przemysłowego Leuna/Buna.
   Po wojnie został wywłaszczony i wydalony w X 1945 r. z rodzinnej posiadłości w Schkopau (Saksonia) i Wallisfurth (obecnie Wolany na Śląsku). Zmarł 14 XII 1969 r. w Heidelbergu.

Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Thilo_von_Trotha_(Politiker)
Fotografia: https://www.digitale-sammlungen.de/