rapp rachmanRachman Rapp

(1914-1987)

poeta i pisarz w języku jidisz

    Urodził się w 1914 r. w Grajewie. Był poetą i pisarzem, piszącym w języku jidysz. Otrzymał tradycyjną żydowską edukację. Uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Warszawie. Podczas drugiej wojny światowej przebywał w Związku Radzieckim. Po powrocie do Polski mieszkał we Wrocławiu. W 1950 r. wyjechał do Izraela. Zmarł w 1987 w Jerozolimie.
   Karierę literacką zaczął w białostockiej gazecie „Undzere lebn”. Drukował również liryczne wiersze i przekłady z żydowskich wydawnictw periodycznych.

   Pierwszy tomik wierszy: In asz (W popiele) wydał we Wrocławiu w 1947. Później ukazały się: In szayn fun brenendikn dorn (W blasku płonących cierni), A krug mit wayn (Dzban z winem; również w Tel Awiwie w 1963); Bander sztok ( Kostur), Jerozolima 1970; Der Ongeyb (Początek), Tel Awiw 1972; In weyg cum altn man (W drodze ku staremu człowiekowi), nowele i szkice w Tel Awiwie w 1976;  Baym fayer toyer (U płonących wrót), wiersze, również  w Tel Awiwie w 1979; Cholem, mayn cholem, (Synu, mój synu), Tel Aawiw 1979.