Kakimzanow BekkozaBekkoża Kakimżanow

(1905-1944)

oficer Armii Czerwonej poległy w rejonie Klimaszewnicy w 1944 r.

    Bekkozha Kakimzhanov, urodzony w 1905 roku, pochodził z regionu Aleksiejewskiego (rejon Akmola) w Kazachskiej Republice ZSRR. Przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej pracował jako instruktor w komitecie partyjnym rejonu Aleksiejewskiego (regionu Celinograd). Latem 1941 r. wstąpił do Szkoły Wojennej w Tomsku. Po jej ukończeniu i mianowaniu na stopień podporucznika w grudniu 1941 r. wyruszył na front. Poległ 18 sierpnia 1944 r. w rejonie wsi Klimaszewnica na terenie pow. grajewskiego w woj. białostockim.

    Latem 1944 roku, według wspomnień miejscowych mieszkańców, trwały ciężkie walki o wyzwolenie Grajewa. Pluton - 15 radzieckich żołnierzy pod dowództwem podporucznika Bekkoży Kakimżanowa, walczył w rejonie wsi Klimaszewnica ze znacznie liczebniejszym oddziałem wojsk niemieckich. Żołnierze Armii Radzieckiej walczył na śmierć i życie. Przez kilka dni i nocy odpierali ataki wroga, wykazując niezrównaną wytrzymałość i chwalebne bohaterstwo. W jednym z ataków nazistów Bekkoża został ranny w ramię i głowę, ale atak został odparty. Żołnierze radzieccy walczyli do końca, pozostając wierni swojej wojskowej przysiędze. Mimo zabiciu ponad 200 niemieckich żołnierzy, oddział radziecki został w całości rozbity. Zginął również jego dowódca Bekkoża Kakimżanow. Po zakończeniu wojny mieszkańcy powiatu grajewskiego nie zapomnieli o tych, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość Polski. W okolicach szkoły w Klimaszenwicy wystawiono pamiątkowy obelisk, na którym upamiętniono fakt śmierci Bekkoży. Szczątki żołnierzy radzieckich w tym Bekkoży Kakimżanowa po ekshumacji w 1952 r. złożono w mogile żołnierzy radzieckich na grajewskim cmentarzu parafialnym.