Izabella Ida Szereszewska

(1894-1989)

śpiewaczka operowa i reżyserka Teatru Wielkiego w Warszawie

   Urodziła się 29 IX 1894 w Grajewie. Śpiewu uczyła się w latach 1912–1916 w szkole śpiewu Stanisławy Doliwy-Dobrowolskiej w Warszawie. Od 1924 r. śpiewała w operze w Teatrze Wielkim w Warszawie (mezzosopran, alt). W czasie okupacji niemieckiej przebywała w getcie warszawskim. Po wojnie pracowała jako reżyser w Teatrze Wielkim w Warszawie.Zmarła 20 VI 1989 r. w Skolimowie.

Źródło: L. T. Błasczyk, Żydzi w kulturze ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 2014.