zakrzewski wlodzimierzWłodzimierz Zakrzewski

(1889-1944)

nauczyciel Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie w latach 1925-1932?

   Urodził się w 1889 r. w Bielsku Podlaskim. Był najmłodszym synem Antoniny i Włodzimierza (1842-1907), który był radnym miejskim, a następnie burmistrzem Bielska Podlaskiego. Ukończył gimnazjum w Siedlcach, a następnie studiował w Petersburgu matematykę. Ożenił się tuż po wybuchu pierwszej wojny światowej z Eustolią córką Aleksieja Burmakina popa z cerkwi św. Borysa i Gleba w Niżne Matigory, która studiowała matematykę na kursach Bestużewskich w Petersburgu. Ślub odbył się w soborze Isaakijewskim. W trakcie wojny przebywali w Abo nad Zatoką Fińską, gdzie Włodzimeirz w stopniu chorążego szkolił poborowych. Po wybuchu rewolucji wraz z pułkiem i żoną znalazł się w Archangielsku po stronie „białych”. Następnie w Armii Czerwonej, z której trafił do polskiej niewoli.

   Po wyjściu z niewoli pozostał w Polsce, niedaleko rodzinnego Bielska. Został nauczycielem matematyki w Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach (była tam jeszcze w 1925 r.), a następnie w Grajewie. Żona z trójką dzieci przebywała w tym czasie nadal w ZSRR w Matigorach, gdzie uczyła w wiejskiej szkole. Zgodę na wyjazd do Polski otrzymała dopiero w maju 1927 r. W Grajewie przebywał do 1932 r. Później nie nauczał już, bo nie wykazał się ukończonymi studiami wyższymi. Następnie w Bielsku Podlaskim, gdzie był dorywczo mierniczym, ale generalnie był bezrobotny. W okresie okupacji sowieckiej uczył wraz z żoną bielskiej „dziesięciolatce”. Aresztowany przez Rosja w lutym 1941 r. trafił do więzienia w Łomży. Żona wraz z dziećmi została wywieziona na Syberię 20 VI 1941 r. Włodzimierz po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej powrócił do Bielska. W końcu lipca 1944 r. znalazł się w Warszawie. Prawdopodobnei zginął w trakcie Powstania Warszawskiego.

Wykorzystane materiały:
- I. Zakrzewski, Trzy światy. Wspomnienia [nie tylko własne], Studziwody 2014;
- Spis nauczycieli szkół średnich, wyższych, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, zestawił Zydmunt Zagórwski, Warszawa-Lwów 1926;