jeczkowski1Stanisław Jęczkowski

(1909-1995)

nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie w latach 1936-1940

   Urodził się 23 listopada 1909 r w Wielkopolsce, we wsi Słupia Kapitulna w powiecie rawskim, w rodzinie wiejskiego nauczyciela, jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Szkołę średnią ukończył w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Rawiczu w którym się uczył w latach 1920-1928r. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Filologii Polskiej. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej w 1933 r.

   W czasie studiów związał się z późniejszą największą pasją życia - ruchem ludowym, wstępując do organizacji Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej oraz do ZMW "Wici" w powiecie rawskim. Właściwie całe życie poświęcił działaniom zmierzającym do wyrównywania szans rozwoju młodzieży wiejskiej w stosunku do młodych ludzi z dużych miast, głównie poprzez szerzenie oświaty i pracę wychowawczą.
   Po odbyciu służby wojskowej, w 1934 r. podjął prace wykładowcy w pierwszym polskim Uniwersytecie Ludowym w Dalkach k/Gniezna. Współpracował z jego założycielem, znanym i bardzo zasłużonym działaczem ludowym - ks. Antonim Ludwiczakiem.
   Do Grajewa przyjechał w 1936 r ponieważ Gimnazjum pilnie potrzebowało nowych nauczycieli, a staż w nauczaniu szkolnym byt konieczny w celu uzyskania uprawnień do pełnienia zawodu nauczyciela. Zgodnie z kierunkiem swojego wykształcenia, w Gimnazjum i licem im. Kopernika w Grajewie, uczył języka polskiego. Jako doświadczony z Rawicza i Poznania działacz harcerski, został opiekunem szkolnej drużyny harcerskiej, z którą jako komendant m.in. zorganizował bardzo atrakcyjny obóz w Kudryńcach nad Zbruczem, zwiedzając po drodze Lwów oraz Chocim leżący wówczas w Rumunii.
   W 1938 r ożenił się z Eugenią Zielińską, absolwentką grajewskiego Gimnazjum, córka znanego działacza mazurskiego, który w wyniku niemieckich prześladowań, musiał wraz z rodziną schronić się w Polsce. We wrześniu 1939 r. wziął udział w walkach w SGO "Narew". Uniknął niewoli dzięki ucieczce z okrążenia podczas kapitulacji jego pułku. Po krótkim czasie ukrywania się, wrócił do Grajewa okupowanego już przez Rosjan i kontynuował pracę nauczyciela w Gimnazjum Grajewskim. Na początku 1940 r. ostrzeżony przez swoich żydowskich uczniów 0 czekającym go następnego dnia aresztowaniu, uciekł nocą wraz z żoną przez pobliską granicę na tereny okupowane przez Niemców. Okupacje przeżył w rodzinnym domu w Rawiczu.
   Po tzw. "wyzwoleniu" w 1945 r, wraz z Antonim Balbusem - zasłużonym w Wielkopolsce działaczem ludowym, odtwarzał i organizował szkolnictwo w Rawiczu. W tym tez roku Wojewódzki Zarząd "Wici" powierzył mu zorganizowanie Uniwersytetu Ludowego w Łęknie k/Zaniemyśla w pow. średzkim, Uniwersytet rozwijał się bardzo szybko i prężnie, jednak po "przegranych" przez PSL wyborach, został zlikwidowany.
   W 1949 r podjął prace nauczyciela języka polskiego i historii w Technikum Weterynaryjnym we Wrześni, którego uczniowie wywodzili się prawie wyłącznie ze wsi, co traktował jako kontynuację swojej działalności oświatowej w środowisku wiejskim. W latach 1952-1967 pełnił funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły. Na emeryturę przeszedł 30 sierpnia 1971 r. Dwukrotnie był także radnym miasta z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zmarł we Wrześni 23 grudnia 1995 r.
   Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1970 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1958 r., Odznaką Zasłużony Nauczyciel w 1984 r.

Biogram przekazany przez Pana Leszka Jęczkowskiego, syna Stanisława Jęczkowskiego - dziękujemy bardzo.