dabrowski jozefJózef Dąbrowski

(1898-1981)

członek POW, kwatermistrz 9 PSK AK

   Ur. 17.03.1898 r. w Niedźwiadnej, jako syn Ignacego i Kazimiery Skrobot z Kiełczewskich. W latach 1916-1918 działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, ps. „Wilk”. W listopadzie 1918 r. brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców. Następnie w szeregach Wojska Polskiego wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej m.in. w bitwach o Lwów i Warszawę. Po jej zakończeniu jako podoficer zawodowy służył w Korpusie Obrony Pogranicza. W 1922 r. zawarł w Grajewie związek małżeński z Salomeą Poniatowską. W 1932 r. przeszedł na wojskową emeryturę w stopniu sierżanta.

   Po wybuchu drugiej wojny światowej działał w konspiracji, od 1939 r. – antysowieckiej, a następnie – antyniemieckiej. Przyjął pseudonim „Skiba”. Organizował tzw. piątki konspiracyjne. Od 1942 r. Józef Dąbrowski  był kwatermistrzem obwodu grajewskiego AK. Wszedł w skład sekcji wydawniczej, prowadzącej systematyczny nasłuch radiowy i drukującej cotygodniowe „Komunikaty Wojenne ZWZ”. Podczas Akcji „Burza” pełnił funkcję kwatermistrza w spieszonym 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Jego zadaniem było zapewnienie dostaw żywności do oddziału partyzanckiego.
   Po zakończeniu drugiej wojny światowej działał w organizacjach kombatanckich. Zmarł 31.08.1981 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Grajewie.