Poradowski StefanStefan Leon Wincenty Poradowski

(1882-????)

komendant powiatowy policji w Grajewie w okresie VII 1934 – V 1939

   Ur. 6 VIII 1882 r. w Łomży jako syn Jana i Marii. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905. W czasie I wojny światowej był jeńcem niemieckim. Ukończył 3 kursy handlowej szkoły średniejDo służby policyjnej został przyjęty 28 I 1919 r., do stopnia komisarza awansowany 1 VI 1920 r. Od 1 IV do 1 X 1919 r. był zastępcą komendanta policji miasta Częstochowy, do 1 X 1921 r. komendantem Szkoły Okręgowej Policji Państwowej w Lublinie, następnie pełnił funkcję komendanta powiatowego PP w Hrubieszowie (do 1 IV 1923 r.), Janowie Podlaskim (do 1 VI 1925 r.), Włodawie (do 1 X 1928 r.), Krośnie (do 1 X 1932 r.) i Zbarażu (do 1 X 1933 r.).

23 X 1933 r. mianowany komendantem powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, od 28 VII 1934 r. do 31 V 1939 r. pracował na identycznym stanowisku w KPPP w Grajewie, od tego dnia z powodu złego stanu zdrowia pozostawał w dyspozycji komendanta głównego PP. W latach służby policyjnej został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Dziesięciolecie Odzyskania Niepodległości. Nie brał udziału w kampanii wrześniowej 1939 r. Z braku środków do życia i nakazu niemieckiego okupanta podjął służbę w Policji „granatowej” m.st. Warszawy, od 25 XI 1939 r. był kierownikiem miejscowego Komisariatu Rzecznego PP, w maju 1940 r. aresztowany przez Gestapo i przez kolejne dwa miesiące przesłuchiwany na Pawiaku. Po wyjściu na wolność od 1 II 1943 r. był kierownikiem XXIII Komisariatu PP w Warszawie, po czym przeszedł na emeryturę. Pracował dorywczo w fabryce herbaty i jako kierownik firmy „Jotka” aż do wybuchu powstania warszawskiego, następnie opuścił stolicę i wyjechał do miasteczka Końskie. Po zakończeniu II wojny światowej przeszedł pozytywną weryfikację personalną Komisji Rehabilitacyjno-Kwalifikacyjnej dla b. funkcjonariuszy PP. Na stałe zamieszkał w Szczecinku, gdzie prawdopodobnie zmarł.

Źródło:
M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej woj. białostockiego 1919–1939, Białystok 2019
fotografia ze zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej