Danowski PawePaweł Danowski

(1898-1960)

nauczyciel, działacz chłopski, poseł na Sejm II RP

   ur. 29 czerwca 1898 w Budnem, powiat szczuczyński jako syn Józefa i Pauliny z Klimaszewskich. Ukończył 6 klas gimnazjum. Podczas I wojny światowej (w latach 1915–1918) pracował jako nauczyciel w Goniądzu. Od 1916 roku był członkiem komisji szacunkowej przy RGO. Od stycznia 1919 roku do września 1920 roku służył w wojsku jako pisarz kancelarii 1. pułku artylerii ciężkiej w Warszawie. Od 1921 roku pracował na roli, a od 1934 roku był wójtem gminy Ruda i prezesem oddziału Związku Rezerwistów w Przechodach.

   W 1935 roku został wybrany 37 411 głosami z listy państwowej w okręgu nr 40 obejmującego powiaty: białostocki miejski, białostocki i szczuczyński. W kadencji tej należał do Parlamentarnej Grupy Białostockiej (w której był zastępcą sekretarza). Pracował w komisji oświatowej (od sesji 1936/37). W marcu 1936 roku został wybrany do specjalnej komisji budowlanej.
   W 1936 r. został też wybrany do Wydziału Powiatowego powiatu szczuczyńskiego. Pełnił też funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Rezerwistów w Grajewie.
   W okresie okupacji radzieckiej był nauczycielem Pełnej Szkoły Średniej nr 3 w Grajewie.
   Po II wojnie światowej pracował od 1950 roku w służbie melioracyjnej, m.in. jako kierownik sekcji finansowo-księgowej Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Grajewie. Bezpartyjny.
   Był żonaty z Heleną Elenkiewicz, która w okresie II RP była nauczycielką i kierowniczką szkoły w Przechodach. Zmarł 14 października 1960 r. w Białymstoku.
   Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956 r.)