1929.07.22-23 - Zawody sportowe


Zawodnicy reprezentowali: Stow. Mł. Polskiej, Hufiec Gimnazjalny, Sokół, Straż Ogniową, Strzelca. Nagrodami były: puchary, medale, posągi.