1929.11.03 - Loteria fantowa Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej


Uzyskano dochód 650 zł. Zaprezentowano również 2 jednoaktówki: „Bolszewik w spódnicy” i „Jak się Jankowi zachciało być Panem”.