1930.02.16 - Otwarcie Zakładów Elektrycznych


Otwarcie Zakładów Elektrycznych Powiatowego Związku Komunalnego odbyło się po modernizacji elektrowni powstałej w 1922 r. Poświęcenia dokonał ks. prałat Butanowicz, obecni byli: wojewoda K.Kirst, starosta E.Stefanus, przedstawiciele firm z Warszawy. W elektrowni maszyny firmy „Ursus” z Warszawy o mocy 190 kW. Po otwarciu miała miejsce wystawa elektrotechniczna w Domu Parafialnym i obiad w Klubie „Ognisko”.