1930.03.10-17 - Kurs pożarniczy


Kurs zgromadził 42 słuchaczy (poza członkami OSP uczestniczyli w nim również członkowie straży pożarnej 9 psk i straży kolejowej, które działały poza strukturami związkowymi straży pożarnych). Kurs prowadzili instruktorzy Wydra i Surowiec, a w jego zakończeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych starosta, burmistrz, oficerowie 9 psk, ksiądz, komendant policji i Wojewódzki Inspektor Pożarnictwa Franciszek Sobczyk.