1930.05.12 - Zebranie Powiatowego Komitetu L.O.P.P.


W lokalu “Ognisko”, komisarzem L.O.P.P. w Grajewie Józef Zalewski - komisarz P.P. Por. Szabak delegat władz wojewódzkich z B-stoku wygłosił referat “Wojna gazowa i jej skutki”. Nowe władze: prezes - Józef Zalewski, 1 v-prezes Michał Andruszkiewicz - inspektor samorządu gminnego, 2 v-prezes Józef Marcinkowski, skarbnik Kristian Leopold - kierownik rachuby, sekretarz Władysław Jankowski, przedstawiciel 9 psk mjr Staniszewski, członkowie: dr Winner, dr Sienkiewicz, z-cy: Władysław Bućko - nadkomisarz S.G., por. Jaworski - kom. P.W.iW.F., komisja rewizyjna: Tomasz Dembicki - dyr. Kasy Przem. Łomżyńskich, Edward Busz - dyr. Spółdzielni “Rolnik”, Badura - buchalter Sp. “Rolnik”, z-cy: Nowicki - dyr. Syndykatu, Fitt - referent US