1930.05.17 - Walne zebranie Z.O.K.Z.


Odbyło się walne zebranie Związku Obrony Kresów Zachodnich, na którym wybrano nowy Zarząd: prezes - Bronisław Kretowicz, wiceprezes - ks. prałat Borowski, skarbnik - Leon Konecki, sekretarz - Wacław Pieńkowski, członkowie - starosta Erazm Stefanus, Kazimierz Dziekoński, Tomasz Dębiński. Sekcja propagandowo-prasowa - Piekarowicz, sekcja kolonii letnich - Glapiński, sekcja finansowo-imprezowa - Marcinkowski.