1930.06.15 - Zawody P.W.iW.F.


   Organizowane po raz pierwszy na masową skalę zgromadziły 400 uczestników. Nie mała była w tym zasługa wieloletniego komendanta powiatowego Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego por. Jaworskiego oraz 9 psk, który wraz ówczesnym dowódcą płk dypl. Tadeuszem Grabowskim szczególnie mocno zaangażował się w organizację zawodów.
   Osiągnięto następujące najlepsze wyniki: Strzelanie z kbk - 55 pkt. strzelanie z br. małokalibrowej – 44 pkt., marsz na 10 km. – 57,8 min., bieg na 100 m – 12 s., bieg na 2000 m – 6 min. 44,4 s., pięciobój – 1894,30 pkt., skok w dal – 4,63 m., skok wzwyż – 1,45 m., pchnięcie kulą – 9.30 m., rzut dyskiem – 26,64 m., rzut oszczepem – 31,93 m., bieg 60 m. – 9 s.
   Po zakończeniu zawodów w 1930 r. płk Grabowski pisał w rozkazie dziennym pułku: Przebieg zawodów był bardzo piękny i uroczysty, widać wybitne podnoszenie się pracy w organizacjach P.W.iW.F. tak konieczne i ważne dla nas na granicach Państwa Polskiego. Uważam za obowiązek nasz t.zn. wojska współdziałać, jaknajżywiej popierać organizacje P.W.iW.F. Są to nasi przyszli żołnierze i przyszli obrońcy kraju. Od przygotowania P.W.iW.F. zależeć będzie poziom przyszłego naszego wojska pod względem wojskowym, fizycznym i moralnym.