1930.10.16-18 - Kurs świetlicowy "Strzelca"


Kurs dla kierowników świetlic zorganizowany przez Okręgowy Zw. Strzelecki Grodno. Kurs prowadzono w 4 działach: strzeleckim, metodyczno-świetlicowym, akcji oświatowej i zajęciom praktycznym. Kurs ukończyło 20 osób: 18 nauczycieli, 1 funkcjonariusz policji i 1 funkcjonariusz Straży Granicznej.