1929.07.21 - Wręczenie sztandaru Związkowi Strzeleckiemu


   Podniosła uroczystość wręczenia „Strzelcowi” sztandaru ufundowanego przez Radę Miejską odbyła się na grajewskim rynku. Poza mieszkańcami miasta i władzami lokalnymi wzięli w niej udział m.in. biskup Bandurski, wojewoda Kirst, gen. Dobrodzicki.
   Całą uroczystość szeroko relacjonowała zarówno prasa lokalna jak i ogólnopolska prasa strzelecka, w następujący sposób. (...) Po nabożeństwie ks. Biskup Bandurski wygłosił z ambony ustawionej przed kościołem podniosłe kazanie. Słowa kaznodziei zapadły głęboko w serca zgromadzonych, niecąc w nich płomień zapału do pracy strzeleckiej, która tu w odległości 2 klm. od granicy niemieckiej, ma do spełnienia tak ważne i wielkie zadania. Do samego aktu poświęcenia i wręczenia sztandaru przystępowali wszyscy pod bezpośrednim wrażeniem głębokich i porywających słów ks. Biskupa Bandurskiego, nic też dziwnego, że uroczystość ta nabrała głębokiej wewnętrznej treści i odbyła się w atmosferze skupienia i powagi. Na nowo poświęcony sztandar w imieniu obwodu Zw. Strzeleckiego złożył przysięgę jego prezes ob. Bronisław Kretowicz, niestrudzony w pracy społeczno-obywatelskiej działacz, bojownik polskości mazurskiego pogranicza, prezes tutejszego Zw. Obrony Kresów Zachodnich i organizator Zw. Strzeleckiego. Przysięgę przyjął od niego ks. Biskup Bandurski, poczem rodzice chrzestni pułkownikowa Grabowska i wojewoda Kirst wręczyli sztandar gen. Dobrodzickiemu. Ten ostatni przekazał go najstarszemu szarżą strzelcowi – kmdtowi okręgu ob. Ursyn-Niemcewiczowi, składając mu jednocześnie życzenia, by pod sztandarem tym skupiło się jak najwięcej ludzi. Ob. Ursyn –Niemcewicz wręczył wreszcie sztandar z kolei kmdtowi obw. ob. Gralakowi.
   Następnie odbyła się defilada, po której udano się na obiad do koszar 9 psk, zaś wieczorem w sali Klubu Urzędniczego miał miejsce raut, który przeciągnął się aż do północy.