1929.09.26 - Likwidacja Klubu Sportowego "Grajewianka"


Dnia 26 IX w trakcie walnego zebrania na wniosek prezesa w związku z nikłym zainteresowaniem społecznym został rozwiązany, działający w Grajewie Żydowski Klub Sportowy "Grajewianka". W skład ostatniego zarządu Klubu wybranego w lipcu 1928 r. wchodzili: dr Wasser, dr Winer, Wolf Kołko, Josel Gersztański, Moniak Zylbersztejn i Sutkier, a w skład komisji rewizyjnej: inz. Leve Białostocki David i Jona Żmijewski.