1929.11.11 - Odsłonięcie Pomnika Niepodległości


   Dzień 11 XI 1929 r. rozpoczęto o godz. 9 zbiórką na placu Kilińskiego – wojska i wszystkich organizacji, które następnie o godz. 9 m. 30 udały się na nabożeństwo do kościoła, zaś delegaci wysłani zostali do synagogi.
   Po uroczystem nabożeństwie nastąpiło przyjęcie na placu raportu od wojska i organizacyj poczem, po przemówieniu p. majora Chmielewskiego i okrzykach na cześć Rzeczypospolitej wojsko, organizacje i publiczność udały się pod pomnik.
   Odsłonięcia pomnika dokonał starosta p. Baehr. W chwili odsłonięcia trębacze odegrali pobudkę, a orkiestra wykonała hymn narodowy, zaś oddziały wojska i P.W. i W.F. sprezentowały broń, poczem ks. prałat Butanowicz dokonał aktu poświęcenia pomnika.
   Następnie w imieniu Komitetu Budowy pomnika p. D-r Sienkiewicz odczytał akt przekazania tegoż miastu, poczem w przemówieniu swemu oddał hołd poległym za Ojczyznę, a przekazując pomnik burmistrzowi miasta p. Dubielowi w opiekę, wręczył temuż akt przekazania. W imieniu rady miejskiej przemówił naczelnik Urzędu Skarbowego i radny miejski p. Br. Kretowicz.
   Po tych przemówieniach dokonano poświęcenia sztandaru Koła Inwalidów i aktu wbijania gwoździ.
Wzruszającym momentem było dekorowanie uczestników rozbrajania Niemców, do którego to aktu stanęło zakwalifikowanych 100 osób.
   Po ukończeniu tej ceremonii nastąpiła defilada przed przedstawicielami wojska, władz państwowych i samorządowych oraz udekorowanymi, która wypadła nad wyraz świetnie.
   Uroczystości wśród społeczeństwa miejscowego pozostawiły niezatarte wrażenie.