1930.11.02 - Okręgowy Zjazd Straży Pożarnych


W dniu 2 listopada odbył się w Grajewie Zjazd Okręgowy OSP powiatu szczuczyńskiego. Prezes Okręgowy Zamierowski przedstawił zebranym rys historyczny powstania i rozwoju straży, podkreślając doniosłe znaczenie ich pracy społecznej w okresie niewoli. Przemawiali także P.Dudycz, W.Poniatowski i Dżygało. Zebranie zakończył trzykrotny okrzyk na cześć Marszałka Piłsudskiego.