Zacieczki Stare - kapliczka z 1948 r.

oprac. Stanisław Orłowski

Wieś Zacieczki, zwana też Zacieczki Stare albo I, należy do gminy Szczuczyn, w powiecie grajewskim. Położona przy granicy województwa podlaskiego i warmińsko–mazurskiego w odległości ok. 50 m od dawnej granicy Polski z Prusami Wschodnimi. Wyludniająca się pierwsza część wsi posiada 6 zamieszkałych domów i 15 mieszkańców. W jej skład, stanowiący ogólne sołectwo Zacieczki, wchodzi odległa o 500 m wieś Zacieczki Nowe, zbudowana po roku 1912 na gruntach dziedzica – Kazimierza Grzybowskiego.

Zacieczki Nowe

oprac. Stanisław Orłowski

PRZYGRANICZNA SOLIDARNOŚĆ

Wieś Zacieczki Nowe, to miejscowość położona na gruntach folwarcznych, powstała później niż wysunięta 500 m na północ wieś określana w historii trzema nazwami: Zacieczki, Zacieczki I lub Zacieczki Stare. Obydwie miejscowości leżą przy granicy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przez długi czas osiedleńców tworzących przysiółek na likwidowanym folwarku nazywano Zacieczki Nowe, Zacieczki II albo Zacieczki Przybysze. Zacieczki Nowe, o których mieszkańcy wsi Zacieczki Stare chętnie mówią, że należą do nich, mimo że leżą na dwóch odrębnych obszarach, w znacznej odległości od siebie, stanowią jedno sołectwo z ilością 71 mieszkańców, należące do gm. Szczuczyn w powiecie grajewskim. Ponadto sołtys p. Barbara Sienicka, mieszka w Zacieczkach Nowych nr 10, w miejscu ducha historii, dawnego budynku dworu.