Cerkiew prawosławna


   Murowana pw. Św. Marii Magdaleny z dwiema kopułami wybudowana w „ogrodzie Kościuszki”. Całkowity koszt budowy wyniósł 41 tysięcy rubli, z czego połowa pochodziła od ofiarodawców. Pozostałą część przekazał skarb państwa. Autorem projektu prawdopodobnie był architekt Trusow. 22 lipca 1876 roku położono kamień węgielny pod jej budowę, a 22.X.1878 r. jej wyświęcenia dokonał arcybiskup warszawski Leoncjusz.

   Murowaną cerkiew zwieńczył ośmioboczny bęben zakończony hełmem z małą kopułą. Nad wejściem umieszczono dzwonnicę, a wewnątrz dębowy ikonostas. Aleksander Paul – członek grajewskiej komory celnej ok. roku 1890 ze środków własnych ogrodził ją, a od frontu wzniósł murowany parkan z bramą wejściową i murowaną stróżówką. Remontowana była w 1893 r. W latach 1919-1933 służyła jako Kapliczka Serca Pana Jezusa uczniom gimnazjum im. M.Kopernika (niektórzy podają, że dopiero od połowy lat 20-tych). Następnie została rozebrana ze względu na zły stan techniczny.

Duchowieństwo: O. Konstanty Bielawski (29.08.1878–24.08.1889)12, o. Kalistrat Jarmołowicz (24.08.1889–1894) –potem do 1915 w Kolnie, o. Mikołaj Szemietiłło (1894–11.09.1909), o. Aleksy Minakow (12.09.1909–1915 ewakuacja).

Psalmiści: Konstanty Dawydow (1895–1896), Włodzimierz Pirocki (1896 –), Jan Motowicki (–1.08.1906), Włodzimierz Artiucha (1.09.1906–1.09.1909), Bazyli Fominow (11.09.1909–27.04.1912), Piotr Kuźmiński (–1915 ewakuacja).

Opiekunowie cerkwi: Wiktor Tołpygo (21.06.1879), Mikołaj Łoginow (1881; 3.02.1884), Aleksander Paul (7.03.1888), K .K. Nieswicki (1891; 1894), Mikołaj Łoginow (1895; 14.05.1898), Szymon Orłow (1901), Aleksander Mamatow (1906), Jerzy Zabijakin (1909; 1912).