V Zjazd Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Grajewie

100 - lecie Szkoły

18-20 października 2019

Jeżeli chcesz wziąć udział w zjeździe, wypełnij formularz. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

1. Termin zgłoszenia udziału w Zjeździe upływa 15 IX 2019 r.
2. Odpłatność za udział w Zjeździe Absolwentów wynosi 150 zł os osoby. W przypadku wyrażenia chęci udziału w Balu Absolwenta 19 X 2019 r. kwota wzrasta do 300 zł od osoby.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zobowiązaniem się do uiszczenia stosownej kwoty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. M. Kopernika w Grajewie w nieprzekraczalnym terminie do 30 IX 2019 r.
Konto bankowe: 86 8768 1013 1302 1395 2000 0010
W tytule wpłaty prosimy wpisać: V Zjazd Absolwentów + imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy
4. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w internacie szkolnym LO (tel. 86-272-20-96 w. 24), restauracji BALTON (512-634-354), bądź innych miejscach na terenie Grajewa. W przypadku zainteresowania prosimy o osobisty i bezpośredni kontakt telefoniczny z danym miejscem – wykaz możliwych miejsc noclegowych zamieszczony został na stronie internetowej Zjazdu.
5. Uwaga! Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej, której treść została zamieszczona na stronie internetowej Zjazdu.

  Odśwież Captcha